No image available for this title

Text

Rangsang TubanNovel jawi ingkang asesirah Rangsang Tuban punika sastu carios ingkang migunani tumrap tiyang kathah. Jalaran isinipun Ngemot piwucal, patuladhan saha kautaman ingkang saged dipun damel kaca benggala, kangge gesang saben dinten. ing ngriku cetha menawi tiyang salah badhe seleh. Jumbuh kaliyan sesanti becik ketitik ala ketara, sing goroh bakal growah.

Padmasusastra ing jagating kasustran Jawi saestu misuwur sanget. Panjenenganipun sinebat tiyang mardiko ingkang ngudi kasustran Jawi. Yasanipun asring dados panaliten tuwin seserepan. Kanti nganggit Rangsang Tuban menika Padmasusastra yasan gagreg enggal, ingkang benten kaliyan wujud kasustran sakderengipun. Kaprigelanipun Ki Padmasusastra ing babagan kasusastran sayektos pengpengan, amargi nate meguru dhumateng Raden Ngabehi Ranggawarsito. Pujangga Agung Kraton Surakarta.


Ketersediaan

00301/P/20/C.1899.222 PAD rPerpustakaan SMK N 7 (800)Tersedia
00301/P/20/C.2899.222 PAD rPerpustakaan SMK N 7 (800)Tersedia
00301/P/20/C.3899.222 PAD rPerpustakaan SMK N 7 (800)Tersedia
00301/P/20/C.4899.222 PAD rPerpustakaan SMK N 7 (800)Tersedia
00301/P/20/C.5899.222 PAD rPerpustakaan SMK N 7 (800)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
899.222 PAD r
Penerbit Pura Pustaka : yogyakarta.,
Deskripsi Fisik
viii, 254 hlm; 20cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789791706261
Klasifikasi
899.222
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
volume
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain
Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this